เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยงานวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน” ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.30น. – 15.30 น. ที่ห้อง KM อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

โพสต์ใน การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์ | 18 Comments

KM : การจัดเก็บสารเคมี สารอันตราย ระบบเบิกจ่ายและจัดการสต็อกสารเคมี

สกัดความรู้ KM เรื่อง การจัดเก็บสารเคมี สารอันตราย ระบบเบิกจ่ายและจัดการสต๊อกสารเคมี

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น.

โดย ผศ.ดร.รักเกียรติ จิตคติ

โพสต์ใน กิจกรรม KM, บทความทั่วไป | 17 Comments

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การจัดเก็บสารเคมี สารอันตราย ระบบเบิกจ่ายและจัดการสต็อกสารเคมี” ในวันศุกร์ ที่ 26 ก.พ. 2559 เวลา 09.30น. – 11.30 น. ที่ห้อง KM อาคารวิจัย

โพสต์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | 51 Comments

KM : การวัดและการประเมินผล

สกัดความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “การวัดและการประเมินผล”  

รศ.ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ และทีมงานบริการการศึกษา 

ณ ห้องKM  ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น.

โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต, กิจกรรม KM | แสดงความคิดเห็น