เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยงานวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน” ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.30น. – 15.30 น. ที่ห้อง KM อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

This entry was posted in การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

Leave a Reply