เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การจัดเก็บสารเคมี สารอันตราย ระบบเบิกจ่ายและจัดการสต็อกสารเคมี” ในวันศุกร์ ที่ 26 ก.พ. 2559 เวลา 09.30น. – 11.30 น. ที่ห้อง KM อาคารวิจัย

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

Leave a Reply