เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การวัดและประเมินผล” ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 ที่ห้อง KM อาคารวิจัย เริ่ม เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

This entry was posted in การผลิตบัณฑิต, ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

Leave a Reply