เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การบริหารงานพัสดุและงบประมาณ” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ห้อง KM อาคารวิจัย เริ่ม เวลา 13.30 น.

This entry was posted in การบริหาร, ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

Leave a Reply