เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การตีพิมพ์งานวิจัยในต่างประเทศ” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 ที่ห้อง KM อาคารวิจัย เริ่ม เวลา 13.30 น.

This entry was posted in การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

Leave a Reply