เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แจ้งเลื่อนกิจกรรม KM วันที่ 12 มี.ค. 2558 ไปเป็นวันที่ 7 พ.ค. 2558 ครับ

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM หัวข้อ “การนำเสนองานวิจัยปากเปล่าทางต่างประเทศ”  ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558  และหัวข้อ “การตีพิมพ์งานวิจัยต่างประเทศ” วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558

เริ่มเวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม SC131(ห้อง KM) อาคารวิจัย

 

 

This entry was posted in การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

Leave a Reply