สกัดความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม Mini UKM ครั้งที่ 10

สกัดความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ Mini UKM ครั้งที่ 10
ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรมแมนดาริน เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

This entry was posted in บทความทั่วไป, บทความโดยสมาชิก. Bookmark the permalink.

Leave a Reply