ประชาสัมพันธ์ : เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

เรียนเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกิจกรรม KM ของคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับในรอบปีการศึกษา 2556  ยังมีกิจกรรมให้ท่านเข้าร่วมอีก 2 กิจกรรม ใครสนใจเชิญจับจองที่นั่งด่วนนะครับ รับไม่จำกัดจำนวน : )


This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.

Leave a Reply