Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โพสต์ใน การบริหาร, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โพสต์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยงานวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน” ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.30น. – 15.30 น. ที่ห้อง KM อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

โพสต์ใน การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์ | 18 Comments

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การจัดเก็บสารเคมี สารอันตราย ระบบเบิกจ่ายและจัดการสต็อกสารเคมี” ในวันศุกร์ ที่ 26 ก.พ. 2559 เวลา 09.30น. – 11.30 น. ที่ห้อง KM อาคารวิจัย

โพสต์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | 51 Comments