Category Archives: บทความทั่วไป

KM : การจัดเก็บสารเคมี สารอันตราย ระบบเบิกจ่ายและจัดการสต็อกสารเคมี

สกัดความรู้ KM เรื่อง การจัดเก็บสารเคมี สารอันตราย ระบบเบิกจ่ายและจัดการสต๊อกสารเคมี วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. โดย ผศ.ดร.รักเกียรติ จิตคติ

โพสต์ใน กิจกรรม KM, บทความทั่วไป | 17 Comments

สกัดความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม Mini UKM ครั้งที่ 10

สกัดความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ Mini UKM ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมแมนดาริน เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โพสต์ใน บทความทั่วไป, บทความโดยสมาชิก | แสดงความคิดเห็น

KM : สัมนาคณะวิทยาศาสตร์ หัวข้อทำงานอย่างไรให้มีความสุข

กิจกรรม KM :  สัมนาคณะวิทยาศาสตร์  หัวข้อทำงานอย่างไรให้มีความสุข วันที่ 3  เม.ย. 2557 ณ โรงแรมแซนด์แอนด์ซีรีสอร์ท  หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี คุณกิจ :  นายรัชชนนท์  แกะมา และผศ.รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์      สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานอย่างไรให้มีความสุข การทำงานให้มีความสุขสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยหลัก ดังนี้ ปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในตนเอง 1. รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 2. ไม่สร้างแรงกดกันให้กับตนเองและเพื่อนร่วมงาน 3. จริงจัง จริงใจ กับงานและเพื่อนร่วมงาน

โพสต์ใน กิจกรรม KM, บทความทั่วไป | แสดงความคิดเห็น