เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โพสต์ใน การบริหาร, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

KM : การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยงานวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน

สกัดความรู้จากกิจกรรม KM
หัวข้อ “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยงานวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน”
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.30น. – 15.30 น. ณ ห้อง KM อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

โพสต์ใน การวิจัย | แสดงความคิดเห็น

เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โพสต์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

KM : เทคนิคการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF

สกัดความรู้ KM เรื่อง

เทคนิคการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559

โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต, กิจกรรม KM | 5 Comments