ประชาสัมพันธ์ : เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

เรียนเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกิจกรรม KM ของคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับในรอบปีการศึกษา 2556  ยังมีกิจกรรมให้ท่านเข้าร่วมอีก 2 กิจกรรม ใครสนใจเชิญจับจองที่นั่งด่วนนะครับ รับไม่จำกัดจำนวน : )


โพสต์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

KM : สัมนาคณะวิทยาศาสตร์ หัวข้อทำงานอย่างไรให้มีความสุข

กิจกรรม KM :  สัมนาคณะวิทยาศาสตร์  หัวข้อทำงานอย่างไรให้มีความสุข

วันที่ 3  เม.ย. 2557 ณ โรงแรมแซนด์แอนด์ซีรีสอร์ท  หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี
คุณกิจ :  นายรัชชนนท์  แกะมา และผศ.รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ 

 

 

สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานอย่างไรให้มีความสุข

การทำงานให้มีความสุขสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยหลัก ดังนี้

ปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในตนเอง

1. รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

2. ไม่สร้างแรงกดกันให้กับตนเองและเพื่อนร่วมงาน

3. จริงจัง จริงใจ กับงานและเพื่อนร่วมงาน

อ่านต่อ

โพสต์ใน กิจกรรม KM, บทความทั่วไป | แสดงความคิดเห็น

KM : ประสบการณ์การเขียนตำรา

กิจกรรม KM หัวข้อ ประสบการ
วันที่ 20 มี.ค. 2557 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง KM ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
คุณกิจ  : รศ.ดร.สายันต์  แสงสุวรรณ  อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ่านต่อ

โพสต์ใน การวิจัย, กิจกรรม KM | แสดงความคิดเห็น

KM:การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน

กิจกรรม KM หัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
วันที่ 13 มี.ค. 2557 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง KM ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
คุณกิจ  : อ.อัปสร อินทิแสง และดร.สมปอง  เวฬุวนาธร

โดยรูปแบบในการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีหลากหลายรูปแบบ แล้วแต่ความเชี่ยวชาญของผู้สอน ทั้งยังมีรูปแบบที่แปลกใหม่ น่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ อยากเรียนมากยิ่งขึ้น เช่นโปรแกรม สามมิติ 3D Maya + AR Interactive ที่สามารถสร้างความสนใจในด้านเนื้อหา วิชารูปแบบที่น่าตื่นเต้น ตื่นตา กับผู้เรียนและผู้สอนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

แนวปฏิบัติที่ดี

1.แนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากกลุ่มเป้าหมาย

- มีความรู้ในเรื่องของโปรแกรมที่จะนำมาใช้ ตลอดจนความรู้ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

- เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทาง IT ที่ใช้ต้องมีความทันสมัยและตรงตามสเปกการใช้งาน

- สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนที่ต้องใช้จินตนาการ และมองเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีวภาพ เป็นต้น

- การใช้โปรแกรม และเครื่องมือมีข้อจำกัดในเรื่องของแสงจากภายนอก ดังนั้นจะต้องอยู่ในสภาวะแสงที่สามารถตอบสนองได้ดี

- จะต้องเป็นผู้ที่รู้เท่าทันเทคโนโลยี และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้

 

2.แนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งความรู้อื่น

Augmented reality (AR) คือการแสดงสด ผ่านมุมมองการจำลองภาพเสมือนจริง
โดยใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ เช่น วีดีโอ,กราฟิค,ข้อมูล,เสียง เพื่อสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมา ผู้ชมจะได้
เห็นภาพนั้นๆ เสมือนว่าเป็นของจริง จับต้องได้และยังโต้ตอบได้ เทคโนโลยีนี้จะแสดงผลแบบเรียลไทม์ คือผู้ชมสามารถเห็นและสัมผัสทั้งตัวละคร ข้อมูลต่างๆสภาพแวดล้อม รวมถึงเสียงได้อย่างทันที ผ่านเซนเซอร์ของกล้องดิจิตอลในปัจจุบัน หรือที่เราเรียกว่าออพติคอลเซนเซอร์ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ จะเปิดสัมผัสการรับรู้ของผู้ชมในมิติใหม่ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมไปกับมันอย่างแท้จริง( แหล่งที่มา : http://www.mesise.com/)

Autodesk Maya คนไทยนิยมเรียกติดปากว่าโปรแกรมมายาเป็นหนึ่งใน Animation Software นิยมมากที่สุดโปรแกรมหนึ่งในขณะนี้ มายาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานระดับ High-end แบบพวกโปรดักชั่นหนังใหญ่ๆ หรือสตูดิโอที่รับทำกราฟฟิกหรือ Animationระดับสุดเนียน Maya นับเป็นหนึ่งในโปรแกรมสามมิติที่ซึ่งโดดเด่นทางด้านการทำ Animation (แหล่งที่มา : http://www.prasansoft.com/web-content-game58.php)

          ทั้งนี้ ผู้ที่จะภาพ 3 มิติจะต้องมีความรู้ในโปรแกรมต่างๆ ศึกษาข้อดีและข้อเสียของโปรแกรม เพื่อให้ได้ผลงานตามที่ต้องการมากที่สุด

3. สรุปแนวปฏิบัติที่ดี

          - อุปกรณ์ หรือเครื่องมือพร้อม และทันสมัย

- มีความรู้ในการใช้โปรแกรม/ฝึกอบรม

- เข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนกาสอน/การทำงานได้ถูกต้อง

- มีงบประมาณจัดสรรเพื่อซื้ออุปกรณ์ประกอบทางด้าน IT

การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี

1. ส่งแนวปฏิบัติที่ดีสู่ภาควิชา โดยจัดทำเป็นเอกสารบันทึกข้อความ

2. ส่งแนวปฏิบัติที่ดีสู่คณะ/หน่วยงานภายนอก โดยจัดทำเป็นเอกสารบันทึกข้อความ

3. ลงแนวปฏิบัติที่ดีในเว็บไซต์ KM คณะวิทยาศาสตร์

4. ลงแนวปฏิบัติที่ดีในจดหมายข่าว Science Insight

 


โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต, กิจกรรม KM | แสดงความคิดเห็น