เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM หัวข้อ “กลยุทธ์การก้าวเข้าสู่นักวิจัยรุ่นใหม่”  ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2557  เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม SC131(ห้อง KM) อาคารวิจัย

 

คุณกิจ ดร.เชิดศักดิ์ บุญจอมชัย  ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ  และ รศ.ดร.จันทรพร ทองเอกแก้ว

 

โพสต์ใน การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

สกัดความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม Mini UKM ครั้งที่ 10

สกัดความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ Mini UKM ครั้งที่ 10
ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรมแมนดาริน เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โพสต์ใน บทความทั่วไป, บทความโดยสมาชิก | แสดงความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์ : เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม KM หัวข้อ “วิจัยในชั้นเรียน”  ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557  เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม SC131 อาคารวิจัย

คุณกิจ ดร.สุภาพร พรไตร  อาจารย์นิภาพร คำหลอม และผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร

โพสต์ใน การวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์ : เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โพสต์ใน การผลิตบัณฑิต, ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความคิดเห็น